ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
สินเชื่อ

ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง รู้จักกันดีพอหรือยัง ใครต้องเสียเท่าไหร่กันบ้าง?

รู้จัก ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป บ้าน แทนการจัดเก็บภาษีบำรุงแคว้นที่แล้วก็ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ถูกยกเลิกไป SANOOK MONEY ได้ทำเป็น Q&A เพื่อเข้าใจง่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้

ปัญหา : ภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้างเป็นอย่างไร?

คำตอบ : เจ้าของที่รวมทั้งสิ่งก่อสร้าง จำเป็นต้องเสียภาษีอากร บัตรเครดิต Easy Pass ที่ข้อบังคับกำหนดไว้ให้กับหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น
ปัญหา : เริ่มจ่ายภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้างเมื่อใด?

คำตอบ : ในปี 2563 กระทรวงมหาดไทย PHUKET VILLA ประกาศขยายช่วงเวลาการดำเนินงานเรื่องภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้างฯ ตัวอย่างเช่น การเลื่อนระบุจ่ายภาษีจากเมษายน 2563 เป็นส.ค. 2563 เพื่อหน่วยงานแคว้นมีเวลาทำงานเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้ข้อบังคับลูกอีก 8 ฉบับยังไม่เรียบร้อย

ปริศนา : ชนิดที่ดินที่จำต้องเก็บภาษี?

คำตอบ : ที่ดินมี 4 ชนิด ดังเช่น ทำการเกษตร, ที่พักอาศัย, Sale Villas Phuket (RU) อื่นๆที่ไม่ใช่ทำการเกษตร-ที่พักอาศัย (พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) และก็รกร้างว่างเปล่า

ปริศนา : ที่ดินทำการเกษตรแบ่งเก็บภาษีเช่นไร?

คำตอบ : ราคาที่ดิน 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01% POOL VILLA PHUKET หรือเสียภาษีอากรล้านละ 100 บาทต่อปี
ราคาที่ดิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 300 บาทต่อปี

ราคาที่ดิน 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% PHUKET VILLA หรือเสียภาษีอากรล้านละ 500 บาทต่อปี

ค่าที่ดิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 700 บาทต่อปี

ค่าที่ดิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1% RENT AND BUY VILLA PHUKET หรือเสียภาษีอากรล้านละ 1,000 บาทต่อปี

ปัญหา : มีข้องดเว้นสำหรับที่ดินทำการเกษตรของบุคคลปกติหรือไม่?

คำตอบ : มีเป็นไม่ต้องเสียภาษีอากรใน 3 ปี แรก (ปี 2563-2565) รวมทั้ง ปีที่ 4 เป็นต้นไป (2556) ได้รับการงดเว้นภาษีในแต่ละหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นรวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาทเป็นการถาวร buy villa phuket

ปัญหา : ภาษีบ้าน-คอนโด เก็บกรุ๊ปไหน?

คำตอบ : เก็บภาษีในกลุ่มของผู้คนที่มีบ้านมากยิ่งกว่า 1 ข้างหลัง RENT AND BUY VILLA PHUKET โดยจะเว้นเสียแต่คนมีบ้านหลักแรกแค่นั้น

ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ปริศนา : ชนิดที่พักอาศัยเป็นเจ้าของที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง ขายวิลล่าภูเก็ต รวมทั้งมีชื่ออยู่ในใบสำมะโนครัว (บ้าน+ที่ดิน) เก็บภาษีเช่นไร?

คำตอบ : บ้านข้างหลังหลักมีมูลค่า 10 ล้านบาท จะได้รับการงดเว้นภาษี ทั้งยังในกรุ๊ปบ้าน และก็บ้าน+ที่ดิน (หากเป็นบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไปเสียภาษีอากร 0.02% ขายบ้านภูเก็ต พอๆกับ 200 บาทต่อปี

บ้านข้างหลังหลักมีมูลค่า 10-50 ล้านบาท บ้าน+ที่ดิน จะได้รับการงดเว้น แม้กระนั้นเฉพาะบุคคลบ้าน อัตราภาษี 0.02% หรือล้านละ 200 บาท แต่งบ้านสองชั้น (ส่วนบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไปเสียภาษีอากร 0.02%)

บ้านข้างหลังหลักค่า 50-75 ล้านบาท ตัวบ้าน, บ้าน+ที่ดิน บ้านและสวน รวมทั้งบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไป อัตราภาษี 0.03% หรือล้านละ 300 บาท

บ้านข้างหลังหลักราคา 75-100 ล้านบาท ตัวบ้าน, บ้าน+ที่ดิน รวมทั้งบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไป อัตราภาษี 0.05% หรือล้านละ 500 บาท

บ้านข้างหลังหลักค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ตัวบ้าน, บ้าน+ที่ดิน Sale Villas Phuket (RU) รวมทั้งบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไป อัตราภาษี 0.1% หรือล้านละ 1,000 บาท

ไขทุกปัญหาที่ค้างคาใจ ให้กับทุกๆท่าน

ปัญหา : กรณีไหนบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีอากรบ้าน-ที่ดิน?

คำตอบ : บุคคลปกติเป็นเจ้าของบ้านรวมทั้งที่ดิน จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต มีชื่อในทะเบียนสำมะโนครัวในวันที่ 1 ม.ค. 2563 รวมทั้งบ้านมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการละเว้นภาษี กรณีเป็นเจ้าของเฉพาะบ้านสิ่งเดียวค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ได้รับการละเว้นภาษี
*ในกรณีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้างที่บุคคลปกติมีชื่อเป็นเจ้าขจอง แต่ว่าไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนสำมะโนครัวและไม่ได้ไปให้เช่า นับว่าเป็นบ้านข้างหลังอื่นจำเป็นต้องเสียภาษีอากรตามธรรมดา

ปริศนา : จำพวกที่ดินกรุ๊ปอื่นๆ(พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) เก็บภาษียังไง?

คำตอบ : ที่ดินกรุ๊ปอื่นๆ(พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) รวมทั้งที่ดินรกร้าง ซื้อวิลล่า ภูเก็ต เก็บภาษีในต้นแบบเดียวกัน ดังต่อไปนี้
ค่า 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 3,000 บาท

ราคา 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 4,000 บาท

ค่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 5,000 บาท

ราคา 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 6,000 บาท

ค่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.7% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 7,000 บาท วิลล่าราคาถูกภูเก็ต

*ภาษีสถานที่รกร้างว่างเปล่าปรับเพิ่มในอัตรา 0.3% ทุก 3 ปี แต่ว่าอัตราภาษีรวมไม่เกิน 3%

ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ปริศนา : มีเงินหรือที่ดินอื่นใดได้รับการละเว้นภาษีอีกไหม?

คำตอบ : เงินทองที่ได้รับการงดเว้นภาษีเป็นสินทรัพย์ของเมืองที่มิได้หาผลประโยชน์เงินทองที่ใชเพื่อผลดีสาธารณะ (เมือง/เอกชน), ยูเอ็น สถานที่ฑูต Pool villas รวมทั้งทรัพย์สมบัติศูนย์กลางของคอนโดมิเนียมหมู่บ้านจัดสรร และก็นิคมอุตสาหกรรม

ปัญหา : ในเมื่อภาษีที่ดิน-สิ่งก่อสร้างเข้ามาแทนที่การจัดเก็บภาษีบำรุงเขตแดนที่รวมทั้งภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผู้เสียภาษีเดิมจะต้องทำยังไง?

คำตอบ : นายมุ่งมาดปรารถนา พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการเงิน กล่าวว่า การบรรเทาภาระหน้าที่ภาษี คนที่เคยเสียภาษีอากรโรงรือนรวมทั้งที่ดินหรือภาษีบำรุงท้องที่ Villas Phuket และก็จำเป็นต้องเสียภาษีอากรมากขึ้นจากเดิมด้วยเหตุว่าข้อบังคับนี้ จะได้ทุเลาภาระหน้าที่ภาษีของส่วนต่างเมื่อเทียบกับภาษีที่เคยเสียในปี 2562 ดังต่อไปนี้
ปีที่ 1: ภาษีเดิมปี 2562 + 25% ของส่วนต่าง

ปีที่ 2: ภาษีเดิมปี 2562 + 50% ของส่วนต่าง

ปีที่ 3: ภาษีเดิมปี 2562 + 75% ของส่วนต่าง

ข้อมูลต่างๆที่คุณควรจะรู้

ปัญหา : คนที่เสียภาษีอากรที่ดินควรจะปฏิบัติงานทำเช่นไร SALE VILLA แล้วก็มีขั้นตอนหรือแนวทางการอะไรบ้าง?

คำตอบ : คนที่จำต้องเสียภาษีอากรที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง จะต้องเช็กบัญชีรายการที่ดินของตนให้ถูก ถ้าผิดจำต้องสามารถยื่นคำร้องต่อประธานแคว้นเพื่อขอปรับแต่งให้ถูกได้ในทันที, ตรวจทานพื้นที่แบบประเมิน และก็จ่ายภาษีภายในระยะเวลาที่ระบุ

ปริศนา : จะประมาณคุณค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ห้องพักยังไง ใช้หลักเกณฑ์ใดประเมิน?

คำตอบ ใช้ราคาประเมินเงินทุนของกรมธนารักษ์มาใช้ VILLA FOR RENT แล้วก็สำหรับปี 2563 นี้ให้นำบัญชีราคาประเมินฯ ปี 2559 – 2562 มาใช้
ปริศนา : เสียภาษีอากรที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้างพอดีไหน?

คำตอบ เทศบาล, หน่วยงานบริหารส่วนตำบล (อบต.), จังหวัดกรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา (ไม่รวมหน่วยงานบริหารส่วนจังหวัด) เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงเขตแดน

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.