สถานที่ท่องเที่ยว จันทบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว จันทบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว จันทบุรี พร้อมจุดเช็คอินเริสๆ

สถานที่ท่องเที่ยว จันทบุรี พร้อมจุดเช็คอินเริสๆจันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทราและสระแก้วทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา

ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระยองและชลบุรีหากมีเวลาว่าง อยากไปเที่ยวที่จันทบุรีแล้ว แต่ยังนึกไม่ออกว่าควรไปเที่ยวจันทบุรีที่ไหนดี วันนี้ จะแนะนำที่เที่ยวจันทบุรีซึ่งจะมีที่ไหนน่าไปเที่ยวตามไปดูกันนะจันทบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ก่อตั้งโดยชนชาติชอง จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยอยู่ 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีใช้จังหวัดจันทบุรีในการรวบรวมไพร่พลและเสบียงอาหาร ครั้งที่ 2 เกิดสงครามอานัมสยามยุทธในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและครั้งที่ 3 ฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรีเป็นเมืองประกันหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยความที่จังหวัดจันทบุรีมีความสำคัญต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หลายเหตุการณ์และมีความหลากหลายทางภูมิประเทศ ส่งผลให้จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี

ตั้งที่อยู่:บริเวณริมคลองจันทบุรี ตรงข้ามชุมชนเก่าแก่จันทบูร ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีเปิดให้เข้าชม :วันจันทร์เป็นวันหยุด, วันอังคาร-วันศุกร์: 09:00–12:00, 13:00–15:00, วันเสาร์: 09:00-17:00, วันอาทิตย์: 12:00-17:00

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี เป็นอาสนวิหารประจำมิสซังโรมันคาทอลิกจันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล นับเป็นหนึ่งในวิหารที่มีสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเป็นโบสถ์ระดับชั้นอาสนวิหารแห่งเดียวในฝั่งตะวันออกของไทย มีจุดเด่นที่เด่นชัดคือยอดแหลมบนหอระฆัง 2 หลัง

ภายในวิหารมีการตกแต่งเพดานเป็นท้องเรือไม้โนอาห์ ช่องบานกระจกแบบกอทิก และกระจกงานกระจกสี นอกจากนี้ภายในยังมีแม่พระที่มีความล้ำค่าอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นอาสนวิหารประจำมิสซังโรมันคาทอลิกจันทบุรี ตั้งอยู่บริเวณริมคลองจันทบุรี ตรงข้ามชุมชนเก่าแก่จันทบูร ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วิหารปัจจุบันนี้เป็นหลังที่ 5 ซึ่งบาทหลวงเอมิล ออกัสต์ กอลมเบต์ ชาวฝรั่งเศส

ได้ทำพิธีเสกขึ้นในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2452 และก่อสร้างขึ้นโดยคุณพ่อเปรีกาล เดิมวิหารติดยอดแหลมบริเวณหอระฆังทั้ง 2 หอ แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ปี พ.ศ. 2483 ทางรัฐบาลได้มีคำสั่งให้ทำการรื้อออกด้วยเหตุผลว่าจะเป็นเป้าทิ้งระเบิดจากเครื่องบินรบ จนภายหลังสงครามยุติก็ได้นำมาติดตั้งอีกครั้งในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552 วิหารแห่งนี้มีอายุรวมแล้วกว่า 109 ปี ลักษณะเด่น อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

นับเป็นหนึ่งในวิหารที่มีสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเป็นโบสถ์ระดับชั้นอาสนวิหารแห่งเดียวในฝั่งตะวันออกของไทย มีจุดเด่นที่เด่นชัดคือยอดแหลมบนหอระฆัง 2 หลัง ภายในวิหารมีการตกแต่งเพดานเป็นท้องเรือไม้โนอาห์ ช่องบานกระจกแบบกอทิก และกระจกงานกระจกสี นอกจากนี้ภายในยังมีแม่พระที่มีความล้ำค่า

ซึ่งตกแต่งด้วยพลอยกว่า 200,000 เม็ด หรือกว่า 2 หมื่นกะรัต และฐานซึ่งหล่อขึ้นด้วยเงินบริสุทธิ์ ประดับองค์ด้วยทองคำและพลอยชนิดต่างๆ วิหารแห่งนี้ได้รับรางวัลอนุรักษ์อาคารดีเด่น ประจำปี 2542 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยว จันทบุรี

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

ตั้งที่อยู่:41 หมู่ 12 แหลมสิงห์, จันทบุรีเปิดให้เข้าชม :วันจันทร์-วันศุกร์: 08:00–16:00, วันเสาร์วันอาทิตย์:08:00-16:30ค่าเข้าชม :ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาทอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ทำให้มีอากาศจะเย็นสบายตลอดทั้งปี ยอดเขาสลับซับซ้อนสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 20-924 เมตร จุดสูงสุดของพื้นที่อยู่ที่ยอดเขามาบหว้ากรอก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 924 เมตร

และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย อยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสายทำให้สะดวกสบายในการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ น่าไปเที่ยว น่าไปดูเลยค่ะ หากไปเที่ยวที่จันทบุรี ก็อย่าพลาดมาเที่ยวที่นี่แน่นอน

สถานที่ท่องเที่ยว จันทบุรี

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

ตั้งที่อยู่:ท่าใหม่, จันทบุรีเปิดให้เข้าชม :วันจันทร์-วันอาทิตย: 08:30-15:30ครอบคลุมพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน และพื้นที่โดยรอบ และมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในศูนย์มากมาย เช่น เดินป่าศึกษาธรรมชาติไปตามสะพานไม้ที่ทอดตัวยาวสู่ใจกลางของป่าชายเลนในระยะทาง 1,600 เมตร มีศาลาพักเป็นระยะ ใช้เวลาเดินเพียง 30-45 นาที

และมีการแสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน พร้อมชมสัตว์ชายเลนนานาชนิด เช่น ปลาตีน ปูแสม ฯลฯ สะพานไม้แห่งนี้ มีปลายทางอยู่ที่ศาลาชมวิวซึ่งยื่นล้ำออกไปกลางอ่าว เป็นจุดที่มองเห็นทัศนียภาพของป่าชายเลนขนานไปกับท้องทะเลที่สวยงาม

สถานที่ท่องเที่ยว จันทบุรี

ชมเหยี่ยวแดง หมู่บ้านไร้แผ่นดิน

การชมเหยี่ยวแดงนี้อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณริมแม่น้ำเวฬุ ใกล้กับแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดตราด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเรียนรู้ระบบนิเวศเชิงธรรมชาติ ที่นี่มีนกเหยี่ยวแดงให้ได้ชมกันเยอะตลอดทั้งปี สามารถมาเที่ยวช่วงเดือนไหนก็ได้ ส่วนเวลาที่เหมาะกับการมาดูเหยี่ยวแดงมากที่สุดก็คือช่วง 15.00 น. ไฮไลท์ที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวคือ เมื่อล่องแพมาถึงจุดที่ให้อาหาร นกเหยี่ยวแดง ก็จะเปิดเพลงแดนซ์มันส์ ๆ

     การ ชมเหยี่ยวแดง นี้ จะอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน บริเวณริมแม่น้ำเวฬุ ใกล้กับแนวแบ่งเขตระหว่าง จังหวัดจันทบุรี กับ จังหวัดตราด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ระบบนิเวศของธรรมชาติ แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่จะนิยมมา ชมฝูงเหยี่ยวแดง กัน นอกจากนั้นก็จะมีการเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และการดูหิ่งห้อยยามเย็น ค่ะ ที่นี่มี นกเหยี่ยวแดง ให้ได้ชมกันเยอะตลอดทั้งปีเลยค่ะ สามารถมาเที่ยวช่วงเดือนไหนก็ได้

แต่ช่วงเวลาที่เหมาะกับการมาดูเหยี่ยวแดงมากที่สุดก็คือช่วงบ่ายตอน 15.00 น. ค่ะ โดยกิจกรรมการ ล่องเรือชมเหยี่ยวแดง จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาทีค่ะ การเดินทางมายังที่นี่ต้องลงเรือไปยังหมู่บ้านเลนตัก ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ระหว่างทางขณะนั่งเรือก่อนจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ นกเหยี่ยวแดง นั้น ก็จะชมวิวของป่าชายเลน ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ พร้อมกับ สัตว์น้ำนานาชนิด และวิถีชีวิตของชาวประมงท้องถิ่นค่ะ คลิกที่นี่ : maxproperty.net

สถานที่ท่องเที่ยว จันทบุรี

ชุมชนเก่าแก่ ริมแม่น้ำจันทบุรี

ชุมชนริมน้ำจันทบูร ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาได้พัฒนามาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของจันทบุรีที่สำคัญแห่งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5  ถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปมากซักเพียงใด

แต่ร่องรอยในอดีตของชุมชนเก่ายังไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา กลายสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นของจันทบุรีที่ไม่ควรพลาด มาเดินเล่นชมตึกเก่า สัมผัสกลิ่นอายในอดีต นั่งเล่นในร้านกาแฟ ร้านอาหาร ที่มีให้เลือกหลายร้าน แวะซื้อของกิน ของฝากกันได้ที่ชุมชนแห่งนี้  

สำหรับจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยว สำหรับใครที่ใช้รถส่วนตัวสามารถไปจอดรถไว้ที่วัดจันทาราม ที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม จากนั้นข้ามถนนมาที่ ชุมชนริมน้ำจันทบูร ตั้งอยู่ในซอยเล็กๆ ที่ขนาบข้างด้วยตึกเก่าทั้งสองฝั่ง บ้านและอาคารบางหลังยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน บางหลังก็นำมาปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ และร้านอาหาร และบางอาคารก็นำมารีโนเวทเป็นที่พัก โดยยังคงความเก่าแก่ของรูปแบบเดิมไว้

ร้านขายไอติมจรวด ร้านไอติมโบราณ เจ้าเก่าแก่เจ้าแรกของจันทบุรี ที่ใช้เครื่องจักรในการผลิต ที่อยู่เคียงคู่กับชุมชนริมน้ำจันทบูร มาเนิ่นนาน ร้านเป็นอาคารปูนผสมไม้สองชั้น รูปทรงตึกเป็นแบบยุโรป อายุกว่า 100 ปี ไอติมมีสองเเบบเเบบตัด(ดั้งเดิม) กับเเบบแท่งธรรมดา มีรสให้เลือกเยอะ เช่น ส้ม ถั่วดำ กาเเฟ ระกำ โคล่า ข้าวโพด มะนาว ลอดช่อง รวมมิตร มาแล้วต้องมาเพิ่มความสดชื่น

บ้านหลวงราชไมตรี บ้านประวัติศาสตร์อายุราว 150 ปี ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี ผู้สร้างคุณูปการให้กับชาวจันทบุรี โดยปัจจุบันได้นำมาปรับปรุงเป็นบูติคโฮเทลที่ยังคงมีเสน่ห์แบบคลาสิคโบราณ ห้องพักสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำจันทบูรได้อีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยว จันทบุรี